OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

                                                       

                                                         

                                                 21.Brezeň - marec + spln

                                                      KOMODICE - Morena

 

Dňa 30.3. sa stretneme na obradisku a oslávime začiatok jari a návratu svetla. Tradične vyprevadíme Morenu staroslovanskú bohyňu zimy a smrti a pri rodovom ohni privítame Vesnu, ktorú prebúdzame šibaním čerstvo vyrašenými zelenými prútikmi.

                                                                      1.Traveň - máj

                                                      RUSÁLIE - deň Živy

 

Dňa 28.4. oslávime Rusálie, ktoré sú staroslovanským sviatkom oslavy vodných tokov, hier, tanca a spevu. Toto je čas kedy je jar v rozpuku. Kvety kvitnú, stromy sú odeté do sviežej zelene, potoky zurčia. Slávime  bohyňu Živu, Obradne vyčistíme studničku, ovenčíme ju stužkami a umyjeme sa aby sme boli celý rok svieži.

 

                                                         21 Lipeň - jún

                                                  VAJANO  - noc Kupala

 

Dňa .6. oslávime Vajano je to deň letného slnovratu vrcholiacej moci slnka, Je to najlepší čas na začatie nových vecí a rozhodnutí. Obdobie keď sila slnka vrcholí, je teplo, noc je krátka, oslavuje sa slnko, plodnosť, spojenie ohňa a vody, ženského a mužského princípu. 

 

                                                   2.Srpeň - august

                                                          DOŽINKY

 

Dňa... sa stretneme prii rodovom ohni a oslávime Dožinky sú to slávnosti na ukončenie žatvy. Snopec obylia ponechaný na poli odkazoval na „bradu“ Velesa (Volosa) boha zvierat a bohatstva a vzdávala sa mu úcta. Popritom aj ostatným bohom podielajúcim sa na úrode. K dožinkám patrí bohatá hostina ako úcta a vďaka bohom.

 

                                                                21. Jaseň - september

                                          VĎAKYVZDANIE  -  Deň Mokoše

dňa 23.9.. sa stretneme na obradisku pri rodovom ohni a oslávime jeseň a ukončenie hospodárskeho roka. Vzdáme úctu Mokoši, vzdávame vďaku za úrodu chlebom a medovinou.        V V tento čas chválime bohov úrody za ich dary, ďakujeme im za poživen, ktorej sa nám dostalo v tomto roku

  1.Listopad - november

                                              DUŠIČKY –  Úcta predkom

Dňa   sa stretneme pri rodovom ohni na obradisku a spomenieme si spoločne na našich predkov  prastarých a starých dedov a baby aj súčasných rodičov. Zosnulých simbolicky plameňom fakle prinesieme k rodovému ohňu aby sme v spomienkach s nimi strávili čas a prejavili im úctu a vďaku. Z podsvetia ich bezpečne privedie Veles

 

                                               21.Mrazeň - december

                                                           KRAČÚŇ

 

Dňa 21. večer  sa zídeme na obradisku pri rodovom ohni oslávime uplynulý rok, poďakujeme za všetko čo nám priniesol a  vzdáme vďaku odchádzajúcemu slnku, ktoré sa znovu zrodí a bude nám opäť prinášať svetlo a teplo. Pre našich predkov vyznávajúcich solárny kult tento deň znamenal nový rok.

                                                   2.Luteň - február

                                                          HROMNICE

Dňa 3.2.. sa stretneme pri rodovom ohni a oslávime Hromnice. Je to sviatok prebúdzania sa boha Perúna začatia jeho pôsobenia na zemi. Začína svoju činnosť prvou búrkou, ktorou sa zimná krajina prebúdza k novému životu. Posvecujú sa sviece ktoré do dneška  nazývame hromničky. Sviečky pálime v čase búrok pre priazeň a na znamenie Perúnovi, že v dome bola vykonaná očista spojená s obetovaním v čase Hromníc.